31 spilleregler

Spill nå:
Kortspillet trettien gratis - 31 online spill - Trettien kortspill.

Oversikt
Målet i kortspillet trettien (enogtredve eller 31) er å få en hånd med en poengverdi med kort i samme farge som er nærmest 31 - herav navnet på spillet.

I kortspillet 31 brukes en standard kortstokk med 52 kort. Ess rangerer høyest med en verdi på 11, billedkort har verdien 10, og alle andre kort teller pålydende verdi. Hver spiller får en hånd med tre kort. Resten av kortstokken legges på midten av bordet, og det øverste kortet snus og legges ved siden av som starten på sakehaugen.

Spilleregler
Hver spiller starter med tre liv. Kortspillet spilles som i Gin Rummy. Spillet startes av spilleren til venstre for giveren og går etter tur rundt bordet. Når det er spillerens tur, tas ett kort inn enten fra bunken eller fra sakehaugen. Så skal det sakes et kort, som legges i sakehaugen med bildet opp. Målet med spillet er å trekke inn og sake kort slik at man øker håndens totalverdi. Alle spillere prøver å samle en hånd med verdi av 31 (eller så mye som mulig) i samme farge.

Når det er en spillers tur, og denne spilleren tror hånden er høy nok til å slå minst en av motstanderne, slår spilleren i bordet. Alle andre spillere, har enda en tur til å trekke fra bunken eller sakehaugen. Runden avsluttes når spilleren til høyre for spilleren som banket har sin tur. Dersom ingen banker i bordet innen bunken er tom, ender runden uavgjort.

Nå viser spillerne sine hender og totalen for hver spiller telles opp. Spilleren som har den laveste poengsummen i samme farge på hånden blir erklært som taper og mister et liv. I tilfelle det er to spillere med lavest poengsum erklæres begge spillerne for tapere og hver mister et liv.

Dersom en spiller i runden har 31 før noen banker i bordet, må spilleren umiddelbart vise det. Runden slutter med en gang, og alle andre spillere mister et liv.

Dersom en spiller ikke har flere liv må spilleren forlate spillet, og spillet fortsetter for de andre til det finnes en vinner.

God fornøyelse med spillet!
Tilbake til gratis 31 spill.