Flower Garden kabal instruksjoner

Spill nå:
Flower Garden kortspill - Flower Garden online kabal - Blomsterhagen kabal.

Flower Garden har et opplegg bestående av seks stabler som representerer "blomsterhagen". De 16 kortene utenfor hagen representerer "buketten" og brukes til å bygge stabler etter behov. Målet med kabalen er å plassere alle kortene i hver farge i grunnbunker av stigende verdi.

Opplegg
I denne kabalen er det tre områder på skjermen:

Flowergarden kabal

  • De seks byggestablene (blomsterhagen) finnes i den nederste halvdelen av skjermen og representerer "hagen". Byggestablene aksepterer kort med nedadgående verdi uavhengig av farge. Ethvert kort kan legges i en tom byggestabel.

  • Reserven (buketten) finnes i øverste del av opplegget og inneholder 16 kort. Alle kortene i reserven er tilgjengelige, ikke bare det øverste.

  • Grunnbunkene er plassert på venstre og høyre side av opplegget.
Slik flyttes kortene
Hvis du vil flytte et kort, klikk på kortet og klikk heretter på destinasjonen. Bare kort på toppen av en byggestabel eller kort i reserven kan flyttes. Følgende er gyldige trekk:
  • Et ess kan flyttes til grunnbunken. (Dette vil vanligvis skje automatisk.)

  • Et kort kan flyttes til den tilsvarende grunnbunken om verdien av kortet på toppen av grunnbunken er én mindre enn kortets verdi. (Konge har en verdi på 13, dronning 12, knekt 11 og et ess har en verdi av 1.)

  • Et kort kan flyttes til en tom byggestabel.

  • Et kort kan flyttes til en annen byggestabel hvis kortet øverst på destinasjonen har verdi én mer enn kortet.

God fornøyelse med kabalen!

Tilbake til online Flower Garten kabal.