Belaguered Castle kabal instruksjoner

Spill kabalen nå:
Belaguered Castle kabal online - Belaguered Castle kortspill - Kabaler gratis.

Oversikt
Målet med Belaguered Castle kabal er å eliminere "veggen" - stablene på siden av opplegget - ved å flytte innholdet til fargestablene i midten. Belaguered Castle kan betraktes som "FreeCell kabal uten frie plasser", bortsett fra at kortene ikke trenger å ha skiftende farger i stablene og at essene allerede et flyttet til fargestablene når kabalen startes.

Opplegg
I kabalen er det to typer av stabler på skjermen:

Belaguered Castle kabal

  • Det er fire byggestabler (eller "vegger"), på venstre og høyre side av oplegget. En byggestabel kan godta et kort forutsatt at kortets verdi er én mindre enn verdien av kortet på toppen av stabelen. En tom byggestabel kan godta kort fra toppen av en annen byggestabel.

  • Fargestablene er midterst i oplegget og inneholder i utgangspunktet essene. Fargestablene kan akseptere kort fra toppen av en byggestabel dersom fargen er den samme, og verdien er én mer.
Slik flyttes kortene
Hvis du vil flytte et kort, klikk på kortet og klikk deretter på destinasjonen. Følgende er gyldige trekk i denne kabalen:
    Et kort på toppen av en byggestabel kan bli flyttet til tilsvarende fargestabel dersom verdien av kortet er én større enn kortet på toppen av fargestabelen (Konge har en verdi på 13, dronninger 12, knekt 11 og ess har en verdi på 1).

  • Kortet på toppen av en byggestabel kan bli flyttet til en tom byggestabel.

  • Et kort kan flyttes fra en byggestabel til en annen byggestabel hvis kortet øverst på destinasjonen har en verdi én mer.
God fornøyelse med kabalen!

Tilbake til Belaguered Castle kabal.