Calculation kabal instruksjoner

Spill nå:
Calculation kabal online - Calculation solitaire gratis - Spill calculation kortspill.

Calculation kabal spilleregler.

Oversikt
Målet med Calculation kabal er å arrangere hele innholdet av kortstokken i fire grunnbunker med tretten kort i hver. Fargen på kortene i disse bunkene er irrelevant, i stedet kan kort som avviker med et angitt intervall fra det forrige kortet legges i de fire bunkene. Selv om datamaskinen beregner den riktige sekvensen av kort, er spillet fortsatt en svært krevende kabal.

Opplegg
I Calculation kabal er det tre områder på skjermen:

Calculation kabal

  • Kortstokken er spredt ut på venstre side av kabalen. Bare det øverste kortet i stokken er med forsiden opp og tilgjengelig.
  • Fire grunnbunker ligger i den midterste kolonnen i kabalen. Den øverste bunken godtar kort som avviker med ett fra det forrige, den neste bunken godtar kort som avviker to fra det forrige kortet, de neste bunkene tre og fire. Ved siden av grunnbunkene kan det sees hvilken verdi det neste kortet som legges må ha.
  • Fire avfallshauger ligger i høyre kolonne i kabalen. En avfallshaug kan inneholde et ubegrenset antall kort. Det er ikke mulig å overføre kort mellom avfallshaugene. Den eneste måten å fjerne et kort fra en avfallshaug er å flytte det øverste kortet til en av de fire grunnbunkene i midten.
Slik flyttes kortene mellom stabler
For å flytte et kort, klikk på kortet og klikk deretter på destinasjonen. Følgende er gyldige trekk:
  • Et kort kan flyttes fra toppen av kortstokken eller en av avfallshaugene til en grunnbunke dersom kortet har ønsket verdi.
  • Et kort kan flyttes fra kortstokken til en av avfallshaugene.
God fornøyelse med kabalen!

Tilbake til Calculation kabal.